40k Participants List

Get your ticket here: http://tshftopen.com/product/warhammer-40k-ticket/

# Player Name Army Club Has Paid? List in?
1Stephen FrolekThe KrewYesNo
2Takehiro KawanaThe KrewYesNo
3Josh BagwellYesNo
4Jim VesalYesNo
5Jeremy VeysseireYesNo
6Keith NybergYesNo
7Shaylynn AllenYesNo
8Colin ShermanYesNo
9Harrison JewellYesNo
10Devin KruchioYesNo
11Ben KresnyakYesNo
12James ReevesYesNo
13Matthew BombardYesNo
14Sean MorganYesNo
15Charles ArnettYesNo
16Robert HartfordYesNo
17Paul WintersYesNo
18Matthew DavidsonYesNo
19Sean NastoYesNo
20Michael GenoniYesNo
21Garry SaccoThe KrewYesNo
22Mason MooreYesNo
23Cristian LiuYesNo
24Nicholas DantcheYesNo
25Andrew EdwardsYesNo
26Sterling BattrickBoard Room CafeYesNo
27Zachary NelsonYesNo
28Joshu LaRueYesNo
29David RobsonYesNo
30Cody QuigleyYesNo
31Sheldon BrammerYesNo
32Darren ThibaultHammered HeadsYesYes