40k Participants List

Get your ticket here: http://tshftopen.com/product/warhammer-40k-ticket/

# Player Name Army Club Has Paid? List in?
1Stephen FrolekThe KrewYesNo
2Takehiro KawanaThe KrewYesNo
3Josh BagwellYesNo
4Jim VesalYesNo
5Jeremy VeysseireYesNo
6Keith NybergYesNo
7Shaylynn AllenYesNo
8Colin ShermanYesNo
9Harrison JewellYesNo
10Oliver BylerYesNo
11Eleanor BylerYesNo
12Devin KruchioYesNo
13Ben KresnyakYesNo
14James ReevesYesNo
15Matthew BombardYesNo
16Sean MorganYesNo
17Charles ArnettYesNo
18Robert HartfordYesNo
19Paul WintersYesNo
20Matthew DavidsonYesNo
21Sean NastoYesNo
22Michael GenoniYesNo
23Garry SaccoThe KrewYesNo