40k Participants List

# Player Name Army Club Has Paid? List in?
1Nicolas HendrixYesNo
2Kasey KirkhamYesNo
3John JohnsonYesNo
4Sean NastoYesNo
5Perry SpilmanYesNo
6Zachary NelsonYesNo
7Mitchell PelhamYesNo
8Harry JewellYesNo
9Paul WintersYesNo
10Peter AcheyYesNo
11Colin ShermanYesNo
12Jeff StrandYesNo
13Cordell TrustyYesNo
14Robert HartfordYesNo
15Chris PowellHammered HeadsYesNo
16Jim VesalYesNo
17Alax HendersonYesNo
18Steven HutesonYesNo
19Rob PorterYesNo
20Josh BagwellYesNo
21Farzad MehdipourYesNo
22Oseas AdunaYesNo
23Jason RiderYesNo
24Garry SaccoThe KrewYesNo
25Rupert CampbellL.A.M.B.S.YesNo
26Jeffery HeimbuchYesNo
27Shayne MitchellHammered HeadsYesNo
28Ricky MitchellHammered HeadsYesNo
29Michael GenoniYesNo
30Steven ShanleyYesNo
31Tanner HillCocked DiceYesNo
32Pat MehlYesNo
33Gregory UllrichYesNo
34Charles ArnettYesNo
35Denny PageYesNo
36Sean MorganYesNo
37Mason MooreYesNo
38Karl PayneYesNo
39Stephen TanzyYesNo
40Macllin HeawardYesNo
41Mark LarsonYesNo
42Andrew FegetteYesNo
43Carlsen RockwellYesNo
44Brett ReichertYesNo
45Jeremiah BergdaleYesNo
46Matthew RileyYesNo
47Tyler AndersonYesNo
48Ryan NovakYesNo
49Nick CardYesNo
50Jeffery CosperYesNo
51Gary BohonYesNo
52Ronald CoxYesNo
53John SmithYesNo
54Reef BatesYesNo
55Keith NybergYesNo
56Jeremy KayYesNo
57Noah BeddomeYesNo
58James ReevesYesNo
59Matthew BombardYesNo
60Mikael CroyYesNo
61Bronson JamesYesNo
62Vuk DjordjevicCocked DiceYesNo
63Phillip RichardsYesNo
64Benjamin RossYesNo
65Ben WadsworthYesNo
66Robert FischbeckYesNo
67Tyson AugliereYesNo
68Scott CairnsYesNo
69Jonathan KohatsuYesNo
70Jason ByrdYesNo